Daniel Nguyễn và gia đình

Thân Gửi Hàng Xóm, 

Vợ chồng chúng tôi đang xây dựng gia đình ở West Evergreen. Chính quyền thành phố đã bỏ bê khu vực sống của chúng ta từ quá lâu rồi. Nhưng bà Maya Esparza thì khác. Là thành viên của hội đồng thành phố, bà đã tạo ra sự khác biệt thực sự cho cộng đồng của chúng ta: 

  • Cải tạo công viên và nâng cao các chương trình giải trí, bao gồm nâng cấp và mở rộng Vườn Di Sản Việt Nam và đưa các chương trình Viva Parks tới các công viên trong khu vực sống của chúng ta. 
  • Tài trợ cho các chương trình chăm sóc trẻ em, chương trình sau giờ học, và phụ đạo cho học sinh trong vùng 
  • Hàng triệu người được truy cập internet trong đại dịch để trẻ em trong vùng có thể tham gia học từ xa, đồng thời khôi phục giờ hoạt động của thư viện 
  • Giữ gìn an toàn cho cộng đồng của chúng ta, với việc gia tăng số lượng các đội cảnh sát tuần tra, bao gồm đội tuần tra nói tiếng Việt đầu tiên trong thành phố 

Bà MAYA ESPARZA đang tạo nên rất nhiều sự khác biệt
cho các gia đình trong cộng đồng của chúng ta. 

Chúng ta có thể yên tâm rằng bà Maya sẽ làm nhiều thứ vì chúng ta. Hãy cùng tôi ủng hộ bà Maya Esparza tham gia Hội Đồng Thành Phố. 

Trân trọng,
Daniel Nguyen

NGÀY 7 THÁNG SÁU, HÃY BẦU LẠI
MAYA ESPARZA
vào Hội Đồng Thành Phố San José
Phiếu Bầu Sẽ Được Chuyển Đến Vào Tuần Ngày 9 tháng Năm